Praktične informacije
Tečajna listina HNB 1.6.2020
 1 EUR7,58 Kn (0)
 1 USD6,81 Kn (0)
 1 GBP8,38 Kn (0)
 1 CZK0,28 Kn (0)
 100 JPY6,36 Kn (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Zasnivanje radnog odnosaGarancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Sklapanje ugovora o radu - Članak 10. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. (2) Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme - Članak 11. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. (2) Ugovor o radu na neodređeno vrijeme obvezuje stranke dok ne prestane na način određen ovim Zakonom. (3) Ako ugovorom o radu nije ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Ugovor o radu na određeno vrijeme - Članak 12. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. (2) Poslodavac s istim radnikom smije ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Uvjeti rada radnika koji rade na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme - Članak 13. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem ili prema posebnom ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Oblik ugovora o radu - Članak 14. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku. (2) Propust ugovornih stranaka da sklope ugovor o radu u pisanom obliku, ne utječe na postojanje i valjanost toga ugovora. (3) Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu... - Članak 15. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona, mora sadržavati podatke o: strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu mjestu rada, a ako ne ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu za stalne sezonske poslove - Članak 16. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ako poslodavac pretežno posluje sezonski, za obavljanje stalnih sezonskih poslova može se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. (2) U slučaju sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka, obveznik ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada - Članak 17. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, osim podataka iz članka 15. stavka 1. točaka 1. do 9. ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu... - Članak 18. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ako se radnika privremeno upućuje na rad u inozemstvo u neprekidnom trajanju dužem od trideset dana, pisani ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvo mora, osim podataka iz članka 15. ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017
TOP 5

PART TIME (Ugovor o nepunom radnom vremenu)Arhiva

16.2.2016, Janez Cerar, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite Pursuant to Art. 9, 29, and 64 of the Working Relations Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 42/02 and 103/07), Branch Collective Contract ......... ...... (Official Gazette of the Republic of Slovenia No _________________), ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Primjer ugovora o zajedničkom ulaganjuArhiva

18.8.2014, Kristina Alija i Darko Graf, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite PARTNER 1, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem subjekta upisa (MBS): 123456789, OIB: 123456748912, koje zastupa g. Ivan Ivić, predsjednik uprave (dalje u ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Ogledni primjer ugovora o darovanju motornog vozilaArhiva

4.5.2016, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
PREUZMITE Ivo Ivić iz Zagreba, Zagrebačka 7a, OIB _______________, kao darovatelj s jedne strane (dalje u tekstu: darovatelj) i Pero Perić iz Zagreba, Dalmatinska 8A, OIB __________________, kao obdarenik s druge strane (dalje ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Ogledni primjer ugovora o distribucijiArhiva

12.8.2014, dipl. iur. Dragutin Glujić i skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite “VANA" d.o.o.  iz ______________________ , ul. ______________________ kbr. ______________________ , zastupano po direktoru ______________________ , kao proizvođač, (u nastavku teksta: proizvođač), s ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitalaGarancija

3.2.2016, Darko Graf dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Za povećanje temeljnoga kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora (izjave o osnivanju). Na temelju povećanja temeljnoga kapitala uloge u društvu mogu preuzeti postojeći članovi društva i druge osobe. Izjava ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: