Praktične informacije
Tečajna listina HNB 9.4.2020
 1 EUR7,63 Kn (+0,01)
 1 USD7,02 Kn (+0,01)
 1 GBP8,66 Kn (+0,03)
 1 CZK0,28 Kn (0)
 100 JPY6,45 Kn (+0,02)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Načini prestanka ugovora o radu - Članak 112. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Ugovor o radu prestaje: smrću radnika smrću poslodavca fizičke osobe ili prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra u skladu s posebnim propisima istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu - Članak 113. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti zaključen u pisanom obliku. Ovim je člankom propisan obvezan pisani oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu. Poslodavac i radnik ne mogu se usmeno dogovoriti o prestanku ugovora o radu, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Otkaz ugovora o radu - Članak 114. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Poslodavac i radnik mogu otkazati ugovor o radu. Ovim je člankom propisana mogućnost obje ugovorne strane u radnom odnosu da otkažu ugovor o radu koji su sklopile. Ova se mogućnost redovito odnosi na ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Redoviti otkaz ugovora o radu - Članak 115. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju: ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Izvanredni otkaz ugovora o radu - Članak 116. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Neopravdani razlozi za otkaz - Članak 117. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz ugovora o radu. Podnošenje žalbe ili tužbe, odnosno sudjelovanje u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, kolektivnog ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Otkaz ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme - Članak 118. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme može se redovito otkazati samo ako je takva mogućnost otkazivanja predviđena ugovorom. Odredba citiranog članka u cijelosti odgovara odredbi čl. 110. starog Zakona o radu (Narodne novine br. ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Postupak prije otkazivanja - Članak 119. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan radnika pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze, osim ako postoje okolnosti ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Oblik, obrazloženje i dostava otkaza - Članak 120. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Otkaz mora biti u pisanom obliku. (2) Poslodavac mora u pisanom obliku obrazložiti otkaz. (3) Otkaz se mora dostaviti osobi kojoj se otkazuje. Odredbe citiranog članka sadržajno odgovaraju odredbama čl. 112. starog Zakona o radu ( ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Otkazni rok - Članak 121. (ZOR)Garancija

1.6.2018, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu. (2) Otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
TOP 5

PART TIME (Ugovor o nepunom radnom vremenu)Arhiva

16.2.2016, Janez Cerar, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite Pursuant to Art. 9, 29, and 64 of the Working Relations Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 42/02 and 103/07), Branch Collective Contract ......... ...... (Official Gazette of the Republic of Slovenia No _________________), ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Primjer ugovora o zajedničkom ulaganjuArhiva

18.8.2014, Kristina Alija i Darko Graf, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite PARTNER 1, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem subjekta upisa (MBS): 123456789, OIB: 123456748912, koje zastupa g. Ivan Ivić, predsjednik uprave (dalje u ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Ogledni primjer ugovora o darovanju motornog vozilaArhiva

4.5.2016, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
PREUZMITE Ivo Ivić iz Zagreba, Zagrebačka 7a, OIB _______________, kao darovatelj s jedne strane (dalje u tekstu: darovatelj) i Pero Perić iz Zagreba, Dalmatinska 8A, OIB __________________, kao obdarenik s druge strane (dalje ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Ogledni primjer ugovora o distribucijiArhiva

12.8.2014, dipl. iur. Dragutin Glujić i skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite “VANA" d.o.o.  iz ______________________ , ul. ______________________ kbr. ______________________ , zastupano po direktoru ______________________ , kao proizvođač, (u nastavku teksta: proizvođač), s ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Ogledni primjerak ugovora o poslovnoj suradnji za pružanje usluga - općenitoArhiva

27.6.2016, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite Između _______________________________________, s jedne strane kao naručitelja (dalje: naručitelj) (naziv društva/ime i prezime, sjedište/prebivalište, OIB) i _______________________________________, s druge strane kao ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: