Praktične informacije
Tečajna listina HNB 1.7.2020
 1 EUR7,56 Kn (+0,01)
 1 USD6,75 Kn (+0,05)
 1 GBP8,28 Kn (+0,01)
 1 CZK0,28 Kn (-0)
 100 JPY6,26 Kn (+0,01)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Zasnivanje radnog odnosaGarancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Sklapanje ugovora o radu - Članak 10. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. (2) Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme - Članak 11. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. (2) Ugovor o radu na neodređeno vrijeme obvezuje stranke dok ne prestane na način određen ovim Zakonom. (3) Ako ugovorom o radu nije ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Ugovor o radu na određeno vrijeme - Članak 12. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na određeno vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. (2) Poslodavac s istim radnikom smije ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Uvjeti rada radnika koji rade na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme - Članak 13. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem ili prema posebnom ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Oblik ugovora o radu - Članak 14. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku. (2) Propust ugovornih stranaka da sklope ugovor o radu u pisanom obliku, ne utječe na postojanje i valjanost toga ugovora. (3) Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu... - Članak 15. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona, mora sadržavati podatke o: strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu mjestu rada, a ako ne ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu za stalne sezonske poslove - Članak 16. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ako poslodavac pretežno posluje sezonski, za obavljanje stalnih sezonskih poslova može se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. (2) U slučaju sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka, obveznik ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada - Članak 17. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, osim podataka iz članka 15. stavka 1. točaka 1. do 9. ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu... - Članak 18. (ZOR)Garancija

29.5.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ako se radnika privremeno upućuje na rad u inozemstvo u neprekidnom trajanju dužem od trideset dana, pisani ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvo mora, osim podataka iz članka 15. ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017
TOP 5

PART TIME (Ugovor o nepunom radnom vremenu)Arhiva

16.2.2016, Janez Cerar, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite Pursuant to Art. 9, 29, and 64 of the Working Relations Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 42/02 and 103/07), Branch Collective Contract ......... ...... (Official Gazette of the Republic of Slovenia No _________________), ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Primjer ugovora o zajedničkom ulaganjuArhiva

18.8.2014, Kristina Alija i Darko Graf, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite PARTNER 1, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem subjekta upisa (MBS): 123456789, OIB: 123456748912, koje zastupa g. Ivan Ivić, predsjednik uprave (dalje u ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitalaGarancija

3.2.2016, Darko Graf dipl.iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Za povećanje temeljnoga kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora (izjave o osnivanju). Na temelju povećanja temeljnoga kapitala uloge u društvu mogu preuzeti postojeći članovi društva i druge osobe. Izjava ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Ogledni primjer ugovora o distribucijiArhiva

12.8.2014, dipl. iur. Dragutin Glujić i skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer
Preuzmite “VANA" d.o.o.  iz ______________________ , ul. ______________________ kbr. ______________________ , zastupano po direktoru ______________________ , kao proizvođač, (u nastavku teksta: proizvođač), s ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus

Društveni ugovorArhiva

14.8.2014, dipl. iur. Dragutin Glujić i skupina autora, Izvor: Verlag Dashöfer
Koji su načini osnivanja društva? Osnivanje društva Društvo se osniva na temelju ugovora kojeg sklapaju osnivači (društveni ugovor). Svi osnivači moraju potpisati Društvo sa više osnivača osniva se na temelju ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: D.O.O. u praksi profi | D.O.O. u praksi profi plus
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: