Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Izdavanje potvrde o zaposlenju i vraćanje isprava - Članak 130. (ZOR)

28.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.19 Izdavanje potvrde o zaposlenju i vraćanje isprava – Članak 130. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Poslodavac je dužan u roku od osam dana na zahtjev radnika izdati potvrdu o vrsti poslova koje obavlja i trajanju radnog odnosa.

(2) Poslodavac je dužan u roku od petnaest dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve njegove isprave i primjerak odjave s obveznoga mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te mu izdati potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.

(3) Poslodavac u potvrdi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne smije naznačiti ništa što bi radniku otežalo sklapanje novog ugovora o radu.


Odredbe citiranog članka sadržajno odgovaraju odredbama čl. 124. starog Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).

Ovim je člankom propisana obveza poslodavca da, za trajanja radnog odnosa, radniku uruči odnosno dostavi (jer se ne mora raditi o neposrednom uručenju iz ruke u ruku), potvrdu o vrsti poslova koje radnik na radnom mjestu kod poslodavca obavlja, i to u roku od 8 (osam) dana od dana kada je primio zahtjev radnika da mu takvu potvrdu izda (st. 1.), odnosno da mu u roku od 15 (petnaest) dana od dana prestanka radnog odnosa vrati sve njegove isprave i primjerke obrasca odjave s obveznih osiguranja, izda potvrdu o vrsti poslova koje je obavljao dok je kod njega bio u radnom odnosu, te o trajanju tog radnog odnosa (st. 2.).

Nije propisano da poslodavac mora imati pisanu potvrdu o tome da je radnik preuzeo navedene isprave (potvrde), ali je vrlo korisno za poslodavca da takva pisana potvrda postoji i da ju je radnik, prilikom preuzimanja traženih potvrda, odnosno primjeraka odjave s obveznih osiguranja, potpisao.

Poslodavčevo nepridržavanje odredbi st. 1. i 2. ovog članka nije Zakonom o radu propisano kao prekršaj (kako je to bilo propisano starim Zakonom o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13), ali inspektor rada može, u provedbi inspekcijskog nadzora u području rada, usmenim rješenjem u zapisniku poslodavcu narediti da u ostavljenom roku radniku, na njegov zahtjev, izda potvrdu o vrsti poslova koje obavlja i trajanju radnog odnosa čl. 226. st. 1. toč.. 20) odnosno da radniku nakon prestanka radnog odnosa vrati sve njegove isprave i primjerak

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: