Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Nadziranje rada maloljetnika na određenim poslovima - Članak 22. (ZOR)

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.1.13 Nadziranje rada maloljetnika na određenim poslovima – Članak 22. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ako maloljetnik, njegov roditelj, odnosno skrbnik, radničko vijeće ili sindikat posumnjaju da poslovi koje obavlja maloljetnik ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, mogu zahtijevati od poslodavca da ovlašteni liječnik pregleda maloljetnika te da u nalazu i mišljenju ocijeni da li poslovi koje maloljetnik obavlja ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj.

(2) Troškove liječničkog pregleda te nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka snosi poslodavac.

(3) Ako iz nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka proizlazi da poslovi koje maloljetnik obavlja ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, poslodavac je dužan maloljetniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih poslova nema, može mu otkazati na način i pod uvjetima propisanima ovim Zakonom.


Ovim se člankom razrađuje situacija u kojoj poslodavac zapošljava maloljetnika, ali postoji sumnja da je on angažiran na poslovima koji ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj. U odnosu na ranije uređenje, prema starom Zakonu o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13), inspektor rada sada je putem odredbi o upravnim mjerama (čl. 226. Zakona) u poziciji potencijalnog kontrolora i tek mogućeg, ali ne i obveznog, sudionika procesa nadziranja rada maloljetnika na određenim poslovima, koji će se u tome postupku pojaviti samo ako poslodavac ne udovolji zahtjevu neke od osoba iz st. 1. ovog članka da odredi i plati pregled maloljetnog radnika po ovlaštenom liječniku, te ako po obavljanju takvog pregleda ne ponudi maloljetnom radniku sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a takva potreba proizađe iz nalaza i mišljenja ovlaštenog

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: