Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obveza donošenja pravilnika o radu - Članak 26. (ZOR)

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.2.1 Obveza donošenja pravilnika o radu – Članak 26. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.

(2) Posebni pravilnici o radu mogu se donijeti i za pojedina poduzeća i dijelove poduzeća poslodavca, odnosno pojedine skupine radnika.


Odredbe st. 1. i 2. u cijelosti odgovaraju odredbama čl. 125. st. 1. i 2. starog Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13), a propisuju obvezu tzv. „velikog poslodavca” (u smislu Zakona o radu to je poslodavac koji zapošljava dvadeset ili više radnika), da donese i objavi pravilnik o radu kojim će urediti plaće (način utvrđivanja visine plaće svakog pojedinog radnika), organizaciju rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom. Pravilnik o radu označava izvor radnog prava koji donosi sam poslodavac, jednostrano, te on odlučuje što će u tom pravilniku pisati. Pravilnik o radu nije ugovor koji supotpisuje neka druga ugovorna strana, primjerice, radničko vijeće, sindikat niti bilo koji radnik. On je jednostrani akt poslodavca kojeg on donosi samostalno, uz eventualno obvezno, ali neobvezujuće savjetovanje s radničkim vijećem, ako je kod poslodavca ustrojeno. Jednom kada je donesen i objavljen odnosno stavljen na raspolaganje (učinjen dostupnim) svim radnicima u skladu s Pravilnikom o načinu objave pravilnika o radu (Narodne novine br. 146/2014), on predstavlja ravnopravan izvor radnog prava za one radne odnose

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: