Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obveza radnika da obavijesti poslodavca o bolesti ili nekim drugim okolnostima - Članak 24.

25.1.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.1.15 Obveza radnika da obavijesti poslodavca o bolesti ili nekim drugim okolnostima – Članak 24.

Darko Graf dipl. iur.


(1) Prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa radnik je dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir.

(2) Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova, poslodavac može uputiti radnika na liječnički pregled.

(3) Troškove liječničkog pregleda iz stavka 2. ovoga članka snosi poslodavac.


Ovim je člankom propisana obveza radnika da prilikom zasnivanja radnog odnosa s poslodavcem, odnosno prilikom provedbe postupka ispitivanja radnikovih vještina i kompetencija (selekcijski postupak), obavijesti poslodavca o svim okolnostima koje eventualno postoje na strani radnika, a koje bi ga mogle ometati u izvršenju radnih obveza ili koje bi mogle ugroziti život ili zdravlje osoba s kojima radnik u izvršenju obveza iz ugovora o radu dolazi u dodir. Ova obveza na strani radnika bitna je zbog propisa o zaštiti na radu koji predviđaju objektivnu odgovornost poslodavca za štetu koja radniku nastane na radu ili u svezi s radom, pa bi propust radnika da obavijesti poslodavca o svim okolnostima njegovog zdravstvenog stanja mogao dovesti, primjerice, do ozljede ili teškog oboljenja radnika ukoliko bi ga poslodavac rasporedio na radno mjesto na kojemu je potrebno obavljati poslove koje radnik ne može obavljati zbog svoga zdravstvenog stanja. Također, propust radnika da poslodavca izvijesti o postojanju npr. zarazne bolesti, može dovesti do širenja zaraze na treće osobe koje dolaze u doticaj s radnikom prilikom njegova rada na radnom mjestu kod poslodavca (primjerice, radnik sa zaraznom bolesti raspoređen je da radi

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: