Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu za stalne sezonske poslove - Članak 16.

25.1.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.1.7 Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu za stalne sezonske poslove – Članak 16.

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ako poslodavac pretežno posluje sezonski, za obavljanje stalnih sezonskih poslova može se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

(2) U slučaju sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka, obveznik prijave na produženo mirovinsko osiguranje, obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je poslodavac.

(3) Osim podataka iz članka 15. ovoga Zakona, ugovor iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati i dodatne podatke o:

  1. uvjetima i vremenu za koje će poslodavac uplaćivati doprinos za produženo mirovinsko osiguranje
  2. roku u kojem je poslodavac dužan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u idućoj sezoni
  3. roku u kojem se radnik dužan izjasniti o ponudi iz točke 2. ovoga stavka, a koji ne može biti kraći od osam dana.

(4) Ako radnik neopravdano odbije ponudu za sklapanje ugovora o radu, poslodavac ima pravo od radnika tražiti povrat sredstava za uplaćene doprinose.

(5) Umjesto podatka iz stavka 3. točke 1. ovoga članka, može se u ugovoru uputiti na odgovarajući kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja.


Ovim je člankom regulirano sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Već prvi stavak donosi definiciju subjekta koji može prići sklapanju takvog ugovora, pa se navodi „poslodavac koji pretežno posluje sezonski”. Bitno je naglasiti razliku između ovog poslodavca koji pretežno posluje sezonski i poslodavca koji obavlja neke sezonske poslove, primjerice, posluje tijekom čitave godine, ali ljeti uvijek obavlja sezonske poslove u poljoprivredi, za što je registriran. Stavak 3. Propisuje obvezne uglavke svakog ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, pri čemu Zakon o radu ostavlja slobodu ugovornim stranama da na bilo koji način koji njima odgovara reguliraju svoj odnos u pogledu ovih obveznih uglavaka. Bitno

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: