Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak ugovora o poslovnoj suradnji za pružanje usluga - općenito

27.6.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.8.1.3 Ogledni primjerak ugovora o poslovnoj suradnji za pružanje usluga - općenito

Tomislava Furčić dipl. iur.

Preuzmite

Između

_______________________________________, s jedne strane kao naručitelja (dalje: naručitelj)

(naziv društva/ime i prezime, sjedište/prebivalište, OIB)

i

_______________________________________, s druge strane kao izvođača (dalje: izvođač)

(naziv društva/ime i prezime, sjedište/prebivalište, OIB)

zaključen je danas slijedeći

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI

Članak 1.

Naručitelj i izvođač (dalje: ugovorne strane) suglasno ustvrđuju da je predmet ovog Ugovora reguliranje poslova koje će izvođač obavljati za naručitelja i naknade koju će naručitelj platiti izvođaču na ime obavljenih poslova.

Članak 2.

Izvođač se obvezuje obavljati slijedeće poslove za naručitelja:

- _______________

- _______________

Napomena:

  • ukoliko se radi o specifičnim uslugama kao npr. o pružanju usluga prijevoza tada se preporuča definirati da je izvođač valjano registriran za pružanje navedenih usluga, te da raspolaže voznim parkom potrebnim za pružanje usluga koje su predmet ovog Ugovora.

  • ukoliko se radi o pružanju usluga koje mogu pružati samo ovlaštene osobe/ovlaštena društva tada se preporuča u ugovoru navesti da je izvođač ovlašten za pružanje usluga koje su predmet ovog Ugovora temeljem potvrde izdane od xy/temeljem upisa u Registar xy i slično.

Izvođač se obvezuje pri obavljanju poslova postupati s pažnjom dobrog stručnjaka, te se obvezuje sve poslove obavljati osobno.

Opcija 1. Izvođač ima pravo obavljanje određenih poslova prepustiti trećim osobama bez bilo kakve suglasnosti

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: