Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Otkazni rok - Članak 121. (ZOR)

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.10 Otkazni rok – Članak 121. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu.

(2) Otkazni rok ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, te vršenja dužnosti i prava državljana u obrani.

(3) Otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad.

(4) Ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad radnika, radni odnos tom radniku prestaje najkasnije istekom šest mjeseci od dana uručenja odluke o otkazu ugovora o radu.

(5) Otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te razdoblja privremene nesposobnost za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.


Otkazni rok se smatra primjerenim rokom u kojem se poslodavcu omogućuje da nađe odgovarajuću zamjenu za radnika koji mu otkazuje ugovor o radu, odnosno u kojem se radniku omogućuje da nađe drugo odgovarajuće radno mjesto u slučaju kada poslodavac njemu otkazuje ugovor o radu nekom vrstom redovitom otkaza. Otkazni rok postoji samo kod redovitog otkazivanja. Istekom otkaznog roka prestaje radni odnos konkretnog radnika i poslodavca, pa je zbog toga od izuzetne važnosti točno utvrditi dan od kojega teče i dan s kojim istječe otkazni rok, uvažavajući pritom okolnosti iz stavka 2. i stavka 3. citiranog članka koje, ako se ostvare tijekom otkaznog roka, dovode do zastoja u njegovom tijeku. Nakon prestanka razloga koji su doveli do zastoja u tijeku otkaznog roka, otkazni rok nastavlja teći tamo gdje je njegov tijek stao (ili drugačije: u njegovo trajanje uračunava se vrijeme koje je proteklo do dana zastoja). Radnik tijekom otkaznog roka ima sva prava i obveze iz radnog odnosa, baš kao i poslodavac, s obzirom da je i otkazni rok sastavni dio radnog staža kod poslodavca. Poslodavac može iskoristiti mogućnost iz odredbe čl. 122. st. 4. Zakona o radu i pozvati radnika da tijekom otkaznog roka ne dolazi na posao raditi, ali se time poslodavac ne može osloboditi obveze priznavanja i plaćanja svih radnikovih prava tijekom otkaznog roka, kao da je radio. Prema odredbi stavka 4. citiranog članka ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad, radni odnos će takvom radniku prestati najkasnije istekom 6 (šest) mjeseci od dana uručenja odluke o otkazu ugovora o radu.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: