Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu - Članak 23. (ZOR)

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.1.14 Posebni uvjeti za sklapanje ugovora o radu – Članak 23. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ako su zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu određeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, ugovor o radu može se sklopiti samo s osobom koja udovoljava tim uvjetima.

(2) Strani državljanin ili osoba bez državljanstva može sklopiti ugovor o radu pod uvjetima propisanima ovim Zakonom i posebnim zakonom kojim se uređuje zapošljavanje tih osoba.


Ovim se člankom propisuje mogućnost da posebni propisi (izvori radnog prava) propisuju posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa. U tom slučaju ova odredba Zakona o radu prisiljava poslodavce da ugovore o radu za rad na radnim mjestima za koje su propisani određeni uvjeti, sklapa s kandidatima koji ispunjavaju te posebne uvjete propisane drugim izvorima radnog prava, različitim od Zakona o radu. Stavak 2. citiranog članka načelno ostavlja mogućnost strancima i osobama bez državljanstva da se pod jednakim uvjetima kao i ostali radnici, državljani Republike Hrvatske, zapošljavaju u Republici Hrvatskoj uz poštivanje odredaba Zakona o radu, ali upućuje na kumulativnu primjenu posebnog propisa (tzv.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: