Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Postupak donošenja pravilnika o radu - Članak 27. (ZOR)

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.2.2 Postupak donošenja pravilnika o radu – Članak 27. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) O donošenju pravilnika o radu poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem, u slučaju, na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.

(2) U pravilniku iz stavka 1. ovoga članka mora se naznačiti dan stupanja na snagu.

(3) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka ne može stupiti na snagu prije isteka roka od osam dana od dana objave.

(4) Pravilnik o radu mijenja se i dopunjuje na način propisan ovim Zakonom za njegovo donošenje.

(5) Ministar pravilnikom propisuje način objave pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Radničko vijeće može od nadležnog suda tražiti da nezakoniti pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi ništetnima.

Ovim je člankom propisana obveza poslodavca da se, prije donošenja pravilnika o radu, savjetuje o njegovom tekstu i potrebi njegovog donošenja, s radničkim vijećem, ako je ono kod njega ustrojeno. Ako radničkog vijeća nema, naravno da nema niti obveze poslodavca na savjetovanje u svezi pravilnika o radu, pa će takav poslodavac biti slobodan donijeti pravilnik u potpunosti samostalno. Stavkom 2. citiranog članka propisana je obveza poslodavca da u tekstu pravilnika kojeg donosi, naznači dan njegovog stupanja na snagu, s tim da pravilnik ne može stupiti na snagu prije nego istene rok od 8 (osam) dana od dana njegove objave, primjerice, na oglasnoj ploči kod poslodavca koji ga donosi, jer tako propisuje odredba stavka 3. citiranog članka. Pravilnik koji regulira pitanja načina objave i donošenja pravilnika o radu jest Pravilnik o načinu objave

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: