Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Postupak prije otkazivanja - Članak 119. (ZOR)

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.8 Postupak prije otkazivanja – Članak 119. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Prije redovitog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan radnika pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.

(2) Prije redovitog ili izvanrednog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, poslodavac je dužan omogućiti radniku da iznese svoju obranu, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.


Ovim je člankom poslodavcima nametnuta obveza da, prije nego donesu odluku o redovitom otkazu uvjetovanog ponašanjem radnika, radnika pisano upozore na mogućnost otkaza, ako nastavi s kršenjem obveza preuzetih sklopljenim ugovorom o radu. Iznimno, ako su okolnosti slučaja takve da nije opravdano od poslodavca očekivati da to učini, on to neće biti dužan učiniti. Naravno, zakon ne navodi koje su to okolnosti slučaja koje dovode do prestanka obveze poslodavca da radnika prethodno (prije otkazivanja) upozori na mogućnost donošenja odluke o otkazu, pa je na poslodavcima i sudskoj praksi da iskristaliziraju određena ponašanja radnika koja bi tu obvezu isključivala. Primjerice, u sudskoj se praksi navodi slučaj fizičkog napada radnika na direktora poslodavca kao okolnost zbog koje se od tog istog direktora ne može tražiti da radnika upozori na mogućnost otkaza niti da mu pruži mogućnost obrane, jer radnik tu malo toga može reći u svoju obranu. Bilo kako bilo, ne postoji lista okolnosti ili ponašanja iz koje bi svaki poslodavac u praksi mogao provjeriti radi li se o slučaju koji dovodi do prestanka njegove obveze utvrđene citiranim člankom. Također, odredba stavka 2. citiranog članka propisuje obvezu poslodavca da prije redovitog ili izvanrednog otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: