Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitala

3.2.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.6 Povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitala

Darko Graf dipl.iur.

Za povećanje temeljnoga kapitala potrebna je odluka članova društva o izmjeni društvenog ugovora (izjave o osnivanju). Na temelju povećanja temeljnoga kapitala uloge u društvu mogu preuzeti postojeći članovi društva i druge osobe. Izjava o preuzimanju poslovnoga udjela daje se u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Čim se preuzmu i uplate ulozi u povećani temeljni kapital mora se registarskome sudu podnijeti prijavu za upis povećanja temeljnoga kapitala u sudski registar. Povećanje temeljnog kapitala je moguće izvršiti ne samo uplatom novčanih sredstava, već i unosom stvari i/ili prava u društvo, jednako kao i kod osnivanja društva, s time da je u tom slučaju potrebno prethodno agnažirati ovlaštenog revizora koji će utvrditi novčanu protuvrijednost (ekvivalent) unesene stvari i/ili prava.

Temeljni kapital društva može se smanjiti samo na temelju odluke članova društva o izmjeni društvenoga ugovora (izjave o osnivanju) te nakon što se provede postupak koji je propisan Zakonom o trgovačkim društvima. U odluci o smanjenju temeljnog kapitala moraju se navesti opseg i svrha smanjenja temeljnoga kapitala i kako će se to provesti. Smanjenjem temeljnoga kapitala smatra se svako smanjenje visine toga kapitala određene u društvenome ugovoru (izjavi o osnivanju) bez obzira na to provodi li se smanjenje vraćanjem članovima društva njihovih uloga, sniženjem nominalnog iznosa poslovnih udjela ili potpunim, odnosno djelomičnim oslobađanjem članova društva ili njihovih pravnih prednika od obveze da u cjelini uplate uloge, s time da nije dopušteno smanjenje temeljnoga kapitala ispod iznosa najnižeg temeljnog kapitala određenog Zakonom o trgovačkim društvima.


*****

g. Ivo Ivić, iz Zagreba, Ilica 123, OIB: 12345678901 (dalje u tekstu: “g. Ivo Ivić”)

i

XY društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 123, OIB: 98765432109, koje zastupa g. Ivo Ivić, direktor društva (dalje u tekstu: “XY“)

zaključili su dana 15. travnja 2015. godine u Zagrebu slijedeći:

U G O V O R

O UNOSU PRAVA U DRUŠTVO

Članak 1.

g. Ivo Ivić, iz Zagreba, Ilica 123, OIB: 12345678901, jedini je član trgovačkog društva XY društva s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 123, OIB: 98765432109.

Članak 2.

Obzirom da je g. Ivo Ivić, jedini član društva XY, uložio u navedeno društvo prava – potraživanje za kredit u iznosu od 50.000,00 (pedeset tisuća kuna), odnosno prava – potraživanje za kredit u iznosu od 25.000,00 (dvadeset i pet tisuća kuna) na ime pozajmica, koja su sredstva korištena u društvu XY, g. Ivo Ivić je odlučio iskoristiti navedena sredstva u cijelosti za povećanje temeljnog kapitala društva XY.

Članak 3.

g. Ivo Ivić, jedini član društva XY, jamči da su sva

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: