Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Sudski raskid ugovora o radu - Članak 125. (ZOR)

28.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.14 Sudski raskid ugovora o radu – Članak 125. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten, a radniku nije prihvatljivo nastaviti radni odnos, sud će na zahtjev radnika odrediti dan prestanka radnog odnosa i dosuditi mu naknadu štete u iznosu od najmanje tri, a najviše osam propisanih ili ugovorenih mjesečnih plaća toga radnika, ovisno o trajanju radnoga odnosa, starosti te obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka sud može donijeti i na zahtjev poslodavca, ako postoje okolnosti koje opravdano upućuju na to da nastavak radnog odnosa, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nije moguć.

(3) Poslodavac i radnik mogu zahtjev za prestanak ugovora o radu, na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, podnijeti do zaključenja glavne rasprave pred sudom prvog stupnja.


Ovime je člankom propisano pravo radnika na stanovitu naknadu neimovinske štete koja mu je nastala zbog nezakonite odluke o otkazu koju je donio poslodavac. Neminovno će radnik imati određene posljedice na vlastitu neimovinsku sferu, ako se mora truditi da dokaže da je odluka poslodavca nezakonita, angažirati stručnu pomoć odvjetnika, ići na sud na svako ročište, brinuti se oko toga hoće li uspjeti u radnom sporu, hoće li naći novo radno mjesto ako u sporu ne uspije, kako će prehraniti obitelj ako ostane bez posla itd., pa kada uspije u tome sporu i dokaže da je odluka poslodavca nezakonita, može od suda tražiti raskid ugovora o radu (koji nije prestao odlukom o otkazu jer je ona utvrđena nezakonitom) i ovu naknadu štete u rasponu od 3 (tri) do 8 (osam) prosječnih mjesečnih plaća toga radnika koje je on ostvario u prethodna 3 (tri) mjeseca. Kriteriji koje sud uzima u obzir prilikom određivanja točnog iznosa naknade ove štete su trajanje radnoga odnosa, starost te obveze uzdržavanja koje terete radnika. Što je više okolnosti na strani radnika, to će i visina naknade ove štete biti viša. Ne postoji matematički model ili tablica prema kojoj bi se mogli nedvojbeno i u svakom slučaju utvrditi koji je to iznos naknade na koji bi radnik imao pravo u određenom slučaju, ali postoji sudska praksa o tome i određeni uvriježeni iznosi za određene situacije.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: