Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zaštita dizajna proizvoda

11.2.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

17.1 Zaštita dizajna proizvoda

Tomislava Furčić dipl. iur.

Zaštita vanjskog izgleda proizvoda kao intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj je regulirana Zakonom o industrijskom dizajnu (NN 173/03, 76/07, 30/09, 49/11) kojim se propisuju uvjeti za zaštitu dizajna, opseg i trajanje zaštite industrijskoga dizajna, isključiva prava koja proizlaze iz industrijskoga dizajna, postupak za registraciju industrijskoga dizajna, prestanak vrijednosti i proglašenje ništavim industrijskoga dizajna, itd.

Najznačajniji pojmovi vezani za zaštitu dizajna koje definira Zakon o industrijskom dizajnu (čl. 2.) su slijedeći:

  • »dizajn« znači vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, osobito, crta, kontura (obrisa), boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije,

  • »proizvod« znači bilo koji industrijski ili zanatski predmet uključujući, između ostalog, dijelove namijenjene uklapanju u složeni proizvod, pakiranje, opremu, grafičke simbole i tipografske oblike slova, ali isključujući računalne programe,

  • »složeni proizvod« znači proizvod koji je sastavljen od više dijelova koji se mogu zamijeniti tako da dopuštaju rastavljanje i ponovno sastavljanje proizvoda.

Postupak zaštite dizajna kao prava intelektualnog vlasništva provodi se registracijom pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo nakon provedenog postupka ispitivanja prijave dizajna.

Prijava za zaštitu treba sadržavati: 1. zahtjev za registraciju industrijskoga dizajna, 2. podatke o podnositelju prijave, 3. prikaz dizajna, koji treba biti prikladan za reproduciranje, 4. naznaku proizvoda u kojem bi dizajn trebao biti sadržan ili na koji bi dizajn trebao biti primijenjen, 5. podatke o ovlaštenom zastupniku s urednom punomoći, ako ga podnositelj prijave ima, 6. podatke o zajedničkom predstavniku, ako je podnesena zajednička prijava.

Prijava za zaštitu može sadržavati: (i) opis kojim se pobliže objašnjava prikaz ili uzorak, (ii) zahtjev za odgodu objave registriranoga industrijskoga dizajna, (iii) klasifikaciju proizvoda u kojem bi dizajn trebao biti sadržan ili na koji bi dizajn trebao biti primijenjen, u skladu s Lokarnskim sporazumom, (iv) podatke o dizajneru ili dizajnerima ili navod da dizajner, odnosno dizajneri ne žele biti navedeni, (v) podatke i dokaze o pravu prvenstva. Svi elementi prijave, te prilozi koji se podnose uz prijavu moraju biti podneseni u skladu s Pravilnikom o indsutrijskom dizajnu (NN 72/04, 117/07, 66/11, 125/13).

Najvažniji uvjeti za zaštitu industrijskog dizajna su njegova novost (čl. 4.) i individualnost (čl. 5.), da dizajn nije protivan javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima (čl. 8.), te da njegova obilježja nisu isključivo uvjetovana njegovom tehničkom funkcijom (čl. 7.).

Postupak registracije potrebno je pokrenuti prije nego što dizajn za koji se traži zaštita na bilo koji način bude učinjen dostupnim javnosti ili najkasnije u roku od 12

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: