Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza - Članak 124. (ZOR)

28.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.13 Vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza – Članak 124. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ako sud utvrdi da otkaz poslodavca nije dopušten i da radni odnos nije prestao, naložit će vraćanje radnika na posao.

(2) Radnik koji osporava dopuštenost otkaza može tražiti da sud privremeno, do okončanja spora, naloži njegovo vraćanje na posao.


Odredbe citiranog članka sadržajno odgovaraju odredbama čl. 116. starog Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).

Ovim se člankom daje pravna osnova postupanja suda kada u radnom sporu, povodom tužbe radnika, utvrdi da je odluka o otkazu koju je donio poslodavac nezakonita, pa onda i nedopuštena, i da zbog toga radni odnos radnika s tim poslodavcem nije prestao, kako je to zaključio poslodavac i odjavio radnika s obveznih osiguranja. Zbog toga je radnik ovlašten tražiti, a sud dosuditi odnosno naložiti poslodavcu, vraćanje radnika na posao. Ukoliko poslodavac to ne bi želio dragovoljno učiniti ili bi povratak radnika opstruirao na bilo koji način, radnik bi mogao pokrenuti ovršni postupak protiv poslodavca kojemu bi cilj bio vraćanje radnika na posao. Budući da se radi u konkretnom slučaju o nenovčanoj tražbini radnika, ovrha bi se provodila izricanjem novčanih kazni poslodavcu, sve dok se ne pokori odluci suda. Ovrha se provodi temeljem Ovršnog zakona (Narodne novine 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016 i 73/2017), baš kao i određivanje privremene mjere na temelju stavka 2. citiranog članka. Privremenom mjerom vraćanja radnika na posao do okončanja spora koji je u tijeku pred nadležnim sudom, sud privremeno rješava sporni odnos poslodavca i radnika, ali tom svojom odlukom ne prejudicira kako će izgledati i u čiju će korist ići konačna odluka o meritumu njihovog spora.

PRIMJER

Primjer mogućeg teksta zahtjeva u prijedlogu za ovrhu radi vraćanja na posao:

“Ovrhovoditelj predlaže sudu da donese slijedeće

RJEŠENJE O OVRSI

Na temelju presude Općinskog suda u Zagrebu posl. br. Pr-____/__ od 3. rujna 2019. godine, pravomoćne i ovršne od 18. prosinca 2019. godine, a radi ostvarenja ovrhovoditeljeve nenovčane tražbine usmjerene na povratak na rad kod ovršenika, određuje se ovrha

te se nalaže ovršeniku, Poslodavac d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova bb, OIB: 11111122222, da ovrhovoditelja Marina Marinčevića iz Zagreba, Masarykova 11, OIB: 22222211111, vrati na rad i rasporedi na poslove i radne zadatke kako je presuđeno presudom Općinskog suda u Zagrebu posl. br. _____/____ od 3.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: