Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zaštita na radu

3.2.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.12.2.4 Zaštita na radu

Darko Graf dipl.iur.

Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, stupio na snagu 7.8.2014.), u svom čl. 28. propisuje obveze poslodavca u zaštiti života, zdravlja i ćudoređa radnika, u smislu da je poslodavac dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, opremu, alate, mjesto rada i pristup mjestu rada, te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika, u skladu s posebnim zakonima (to bi bio Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14) i drugim propisima i naravi posla koji se obavlja, da je poslodavac je dužan upoznati radnika s opasnostima posla koji radnik obavlja, osposobiti ga za rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika te sprječava nastanak nesreća. Konkretan način kako to poslodavac može učiniti, propisuje se Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14). Taj se zakon primjenjuje na sve poslodavce, bez obzira na njihovu veličinu i broj radnika, pa je i onaj s jednim radnikom dužan provesti određene mjere i radnje propisane tim zakonom. Tako je ovim zakonom osnovna obveza poslodavca propisana u čl. 18. st. 2. „Poslodavac je obvezan imati procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku, koja odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada“. Procjenu rizika, ako je ne zna sam izraditi, poslodavac će biti primoran dati izraditi nekom tko je za to registriran na tržištu (pravnoj ili fizičkoj osobi) i u tom bi ga slučaju ta osoba trebala uputiti u sve obveze iz ovoga zakona, poslati na polaganje ispita iz pružanja prve pomoći, liječnički pregled, zaštita od požara itd. Procjena rizika nužno je vezana za pojedinog poslodavca, jer se u njoj opisuju uvjeti rada i procjenjuju rizici kod konkretnog poslodavca i ona je po svojoj naravi neprenosiva, mora se izraditi za svakog poslodavca zasebno (i svaki poslovni prostor zasebno) i periodički se mora revidirati. Konkretno, Pravilnik o izradi procjene rizika (Narodne novine br. 112/14), propisuje da je poslodavac obvezan imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu, te da procjena rizika mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima odnosno naporima, iz čega proizlazi zaključak da se procjene rizika mora revidirati i nadopunjavati uvijek kada dođe do određene promjene u organizaciji posla kod poslodavca, zapošljavanja novog radnika, promjene radnog mjesta, uvođenja novog i slično, a redovita revizija obavlja se svake 2 godine, ako nema ranijih promjena kod određenog poslodavca.

Poslodavac je obvezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnika za rad na siguran način, koje će osposobljavanje provesti na način da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka i sl.), da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom (čl. 27. Zakon o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: